Matrícula tancada

X Congrés Internacional d'Adquisició del Llenguatge

Del 7 al 9 de setembre de 2022 | Girona

10a Edició

Presentació

Benvinguts a la pàgina del X Congrés Internacional d'Adquisició del Llenguatge,
que se celebrarà a la Universitat de Girona entre els dies 7 i 9 de setembre de 2022.

Asociación para el Estudio de la Adquisición del Lenguaje
Asociación para o estudo da adquisición da lenguaxe
Associació per a l'estudi de l'adquisició del llenguatge
Hizkuntza jabekuntza ikasketen elkartea

Seu del congrés
El congrés tindrà lloc a la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona,
situada al Barri Vell de la ciutat.

 

Ponents convidats
Miguel Pérez-Pereira (Universidade de Santiago de Compostela)
Caroline Rowland (Max Planck Institute for Psycholinguistics)
Napoleon Katsos  (University of Cambridge)
Roberta Golinkoff (University of Delaware)

 

Comitè Organitzador
Els membres del comitè organitzador estan afiliats a la Universitat de Girona i són els següents:

Presidenta
Elisabet Serrat

Vicepresident
Francesc Sidera

Secretària
Anna Amadó

Vocals
Carles Rostan
Beatriz Caparrós
Miquel Llorente
Georgina Perpiñà
Glòria Brugués
Robinson Ortiz
Claudio Bahamonde
Alaitz Inchaustegui

 

Comitè Científic (enllaç)

 

Àrees temàtiques
Seran benvingudes les contribucions a les següents àrees:

Desarrollo prelingüístico
Desarrollo fonético-fonológico
Desarrollo morfosintáctico
Desarrollo léxico-semántico
Desarrollo de la pragmática y el discurso
Desarrollo en contextos bilingües y plurilingües
Desarrollo del lenguaje signado
Desarrollo de la lectoescritura
Dificultades en el desarrollo del lenguaje
Factores socioculturales en el desarrollo del lenguaje.
Enseñanza y aprendizaje de lenguas
Relaciones entre desarrollo del lenguaje y otros desarrollos cognitivos
Nuevos métodos en el estudio de la adquisición del lenguaje

 

L'Associació per a l'Estudi de l'Adquisició del Llenguatge (AEAL) promou l'estudi de l'adquisició i el desenvolupament del llenguatge, tant en situacions monolingües com multilingües, prestant atenció especial a l'adquisició de l'espanyol, l'euskera, el català i el gallec, així com a la relació del llenguatge amb els processos psicològics, socials, educacionals i biològics. Aquest congrés trianual aplega especialistes de l'adquisició del llenguatge en àrees tan diverses com la gramàtica, la semàntica, el discurs, la pragmàtica, la psicolingüística, la neurolingüística, la sociolingüística, la didàctica de les llengües i la pedagogia.

Entitats promotores

Associació per a l'Estudi de
l'Adquisició del Llenguatge (AEAL)

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
eventis